CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO EPS-TOPIK

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO EPS-TOPIK - Trường Hàn Ngữ Kanata Hà Nội - Trung Tâm Tiếng Hàn - Du Học Hàn Quốc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO EPS-TOPIK - Trường Hàn Ngữ Kanata Hà Nội - Trung Tâm Tiếng Hàn - Du Học Hàn Quốc.

LỊCH KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO EPS-TOPIK

 • Khóa đào tạo : Tiếng Hàn xuất khẩu (EPS-TOPIK)
 • Đối tượng tuyển sinh : Học viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu
 • Giáo trình : GIÁO TRÌNH EPS -TOPIK HỘI THOẠI
 • Thời gian đào tạo : 240 tiết / 2 tháng rưỡi  (80 buổi)
 • Thời lượng : 3 tiết/ buổi – 45’/ tiết – 1 bài/ buổi
 • Lịch biểu : Thứ 2-6

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

A. VỀ LÝ THUYẾT:

 1. Phải đạt được một số từ thông dụng, nắm bắt các cấu trúc cơ bản.
 2. Có khả năng dịch từ  Hàn sang Việt, nắm bắt kỷ năng nghe hiểu tốt

B. VỀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC:

 1. ­Có khả năng nghe – đọc – viết.
 2. Nắm bắt cách làm bài theo dạng trắc nghiệm
 3. Nắm bắt một số từ chuyên môn.

II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY:

 • Lý thuyết (tiết)    119
 • Nghe hiểu (tiết)    119
 • Kiểm tra cuối kỳ    Lý thuyết : 01, nghe hiểu : 01 (tiết)
 • Tổng kết (tiết)    240

LỊCH KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ÔN LUYỆN EPS-TOPIK

 • Khóa đào tạo :  Tiếng Hàn ôn xuất khẩu (EPS-TOPIK)
 • Đối tượng tuyển sinh  :  Học viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu
 • Giáo trình  :  GIÁO TRÌNH EPS -TOPIK HỘI THOẠI
 • Thời gian đào tạo :   150 tiết / 1 tháng rưỡi  (50 buổi)
 • Thời lượng  :  3 tiết/ buổi – 45’/ tiết 
 • Lịch biểu :   Thứ 2-6

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

A. VỀ LÝ THUYẾT:

 • Phải đạt được một số từ thông dụng, nắm bắt các cấu trúc cơ bản.
 • Có khả năng dịch từ  Hàn sang Việt, nắm bắt kỷ năng nghe hiểu tốt

B. VỀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC:

 • Có khả năng nghe – đọc – viết.
 • Nắm bắt cách làm bài theo dạng trắc nghiệm
 • Nắm bắt một số từ chuyên môn.

II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY:

GIẢI đề đọc hiểu  74 (tiết)
GIẢI đề nghe hiểu  74 (tiết)
Kiểm tra cuối kỳ Lý thuyết : 01, nghe hiểu : 01 (tiết)
Tổng kết (tiết) 150

Đăng ký tư vấn ngay

 • Tuyển sinh tối đa 20 học viên/lớp.

Chúng tôi sẽ gọi điện hoặc gửi tin nhắn / email để xác nhận.